تقاضاي ارتقاي شهرهاي سفيد شهر و نوش آباد به بخش به وزارت کشور ارسال شده است - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر

فرماندارآران و بيدگل اظهار داشت : تقاضاي ارتقاي شهرهاي سفيد شهرو نوش آباد از توابع آران و بيد گل به بخش به وزارت کشور ارسال شده است . ...

روح الله سلگي روز سه شنبه در گفت و گو ايرنا اظهار داشت : در حال حاضر ارتقاي اين 2 شهر به بخش در استانداري اصفهان به تصويب رسيده است و تقاضاي ارتقاء براي بررسي و ابلاغ نهايي به وزارت کشور ارسال شده است .


  فرماندارآران و بيدگل اظهار داشت : تقاضاي ارتقاي شهرهاي سفيد شهرو نوش آباد از توابع آران و بيد گل به بخش به وزارت کشور ارسال شده است . ...

روح الله سلگي روز سه شنبه در گفت و گو ايرنا اظهار داشت : در حال حاضر ارتقاي اين 2 شهر به بخش در استانداري اصفهان به تصويب رسيده است و تقاضاي ارتقاء براي بررسي و ابلاغ نهايي به وزارت کشور ارسال شده است .

وي افزود : کارشناسان وزارت کشور نيز با حضور در منطقه و بازرسي از اين مناطق ارتقاي اين مناطق به بخش را تاييد کرده اند .

وي خاطر نشان کرد : تقاضاي اين ارتقاء پس از تاييد نهايي وزارت کشور بلا فاصله براي ابلاغ به کميسيون سياسي هيأت دولت ارسال و اين اميدواري وجود دارد ارتقاي سفيد شهر و نوش آباد به بخش تا پايان دوران دولت دهم عملي شود .


نظرات


ارسال نظر


سوال تصادفی 13 + 13 =

آمار بازدید