بمناسبت چهارم شهریور روز کارمند، تجلیل و قدردانی اعضای شورای اسلامی و سرپرست شهرداری از خدمات کارمندان شهرداری سفیدشهر - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر