بازديد مدير کل تربيت بدني استان اصفهان از سالن ورزشي سفيد شهر : - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر

مهندس محمد جواهري مدير کل تربيت بدني استان اصفهان و جناب آقاي سلگي فرماندارشهرستان اران و بيدگل و ديگر همراهان از پروژه سالن ورزشي سفيد شهر بازديد به عمل اوردند .

در اين بازديد مدير کل تربيت بدني استان جهت رفع مشکلات مجموعه سالن ورزشي قول مساعدت داده و ابراز اميدواري نمودند تا با جذب اعتبارات پيش بيني شده در هفته تربيت بدني شاهد افتتاح سالن چند منظوره سفيد شهر باشيم...


مهندس محمد جواهري مدير کل تربيت بدني استان اصفهان و جناب آقاي سلگي فرماندارشهرستان اران و بيدگل و ديگر همراهان از پروژه سالن ورزشي سفيد شهر بازديد به عمل اوردند .

در اين بازديد مدير کل تربيت بدني استان جهت رفع مشکلات مجموعه سالن ورزشي قول مساعدت داده و ابراز اميدواري نمودند تا با جذب اعتبارات پيش بيني شده در هفته تربيت بدني شاهد افتتاح سالن چند منظوره سفيد شهر باشيم  . همچنين در ادامه سرپرست شهرداري سفيد شهر جناب آقاي رحيمي ضرورت اتمام اين پروژه را يادآور شده و گفتند سفيد شهر توانمندي فراواني در زمينه ورزشي دارد که با ايجاد فضا و امکانات ورزشي از جمله سالن چند منظوره اين توانمندي شکوفا مي شود .

شايان ذکر است طي اين بازديد ، جناب آقاي جواهري مدير کل تربيت بدني و هيئت همراه از مجموعه ورزشي شهيد کوچکي بازديد به عمل اوردند


نظرات


ارسال نظر


سوال تصادفی 1 + 6 =

آمار بازدید