اولین جلسه شهردار سفیدشهر با مسئولین دوایر شهرداری برگزار گردید - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر
اولین جلسه شهردار سفیدشهر با مسئولین دوایر شهرداری برگزار گردید

در این جلسه که با حضور مهندس قنایی مقدم شهردار سفیدشهر و جناب آقای قربانپور ، رئیس شورای اسلامی برگزار گردید ، مسائل و مشکلات شهری و واحدهای شهرداری در تمامی زمینه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت . 
در این جلسه ، شهردار سفیدشهر ضمن بررسی مطالب ارائه شده ، بر تسریع در اجرای برنامه ها شهرداری تاکید نمودند .واز مسئولین دوایر خواست تا با برنامه ریزی دقیق در زمینه اجرای برنامه ها و مرتفع ساختن مسائل و مشکلات مربوطه و عملکرد مطلوبتر از قبل ، موجبات رضایتمندی شهروندان ودر نتیجه رضای خدا را فراهم سازند . 

شهردار سفیدشهر خاطرنشان کرد : هدف اصلی خدمت ما جلب رضایت ارباب رجوع است چرا که بدون مشارکت و جلب رضایت شهروندان ، هیچ فعالیتی و خدمتی موثر و مفید واقع نخواهد شد .لذا مسئولین دوایر در شهرداری، توجه به این اصل مهم را باید الگو و سرمشق فعالیت های خود قرار دهند .


نظرات


ارسال نظر


سوال تصادفی 11 + 11 =