شهردار سفیدشهر - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر

مهندس محمد حسن شب خان، شهردار سفیدشهر