شوراي اجرايي هلا ل احمر شهرستان آران و بيد گل انتخاب شدند. - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر
  رياست هلا ل احمر شهرستان آران و بيد گل کفت : با شرکت سه هزارو 700 نفر در انتخابات شوراي اجرايي هلال احمر اعضاي اين شورا انتخاب شدند .

محمد رمضانيان اظهار داشت : اين انتخابات در شش حوزه انتخابيه جمعيت هلا ل احمر اران و بيدگل که شامل استان مقدس امامزاده محمد هلا ل ( ع ) ، استان مقدس امامزاده قاسم ( ع ) ، پايگاه داوطلبان سفيد شهر ، نوش اباد ، ابوزيد اباد برگزار شد .


  رياست هلا ل احمر شهرستان آران و بيد گل کفت : با شرکت سه هزارو 700 نفر در انتخابات شوراي اجرايي هلال احمر اعضاي اين شورا انتخاب شدند .

محمد رمضانيان اظهار داشت : اين انتخابات در شش حوزه انتخابيه جمعيت هلا ل احمر اران و بيدگل که شامل استان مقدس امامزاده محمد هلا ل ( ع ) ، استان مقدس امامزاده قاسم ( ع ) ، پايگاه داوطلبان سفيد شهر ، نوش اباد ، ابوزيد اباد برگزار شد .

وي افزود : آقايان منصوري ، اسلامي ، شادانپور و معيني نژاد به عنوان هيئت اجرايي هلا ل حمر انتخاب شدند . به گفته وي آقاي جواد عباسپور ، به عنوان بازرس  شوراي اجرايي جمعيت هلال احمر شهرستان آران و بيد گل انتخاب شده است . سو مين دوره انتخابات شوراهاي اجرايي جمعيت هلال احمر کشور 22 ارديبهشت ماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد .


نظرات


ارسال نظر


سوال تصادفی 7 + 14 =

آمار بازدید