راه اندازي ساما نه پيامک شهرداري سفيد شهر - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر
ارتباط آسان شهروندان با روابط عمومي سامانه پيامک روابط عمومي شهرداري سفيد شهر به شماره 30002200111111 فعال شد . شهروندان مي توانند جهت بيان ديد گاه هاي خود در تمامي ساعات شبانه روزي با روابط عمومي شهرداري سفيد شهر ارتباط برقرار نمايند . ايجاد فرصت بيشتر ، آسا ني ارتباط مرد مي براي بيان مشکلات شهري و افزايش توان اطلاع رساني خدمات شهرداري از جمله اهداف راه اندازي اين سامانه است . علا قمندان جهت افزودن شماره تلفن همراه خود در مجمو عه گيرندگان اين سامانه مي توانند درخواست خود را با ارسال پيامک به اين شماره اعلام نمايند.

نظرات


ارسال نظر


سوال تصادفی 11 + 2 =

آمار بازدید