خط مرزی دو شهرستان مخالف مصوبه هیات وزیران است. - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر
خط مرزی دو شهرستان مخالف مصوبه هیات وزیران است.

حسن نظری رئیس‌شورای اسلامی سفیدشهر‌  : خط مرزی دو شهرستان مخالف مصوبه هیات وزیران است.

رییس‌ شورای‌اسلامی‌سفیدشهر گفت: مصوبه هئیت وزیران مرز جغرافیایی منطقه سفیددشت به مرکزیت سفیدشهر را مشخص نموده که باید فرمانداران وقت، مرزهای دو شهرستان را براساس همین مصوبه مشخص می کردند.

حسن نظری در گفت و گو با خبرنگار سراج در حدود و ثغور حریم سفیدشهر اظهارداشت: اراضی #سفیدشهر طبق مصوبه هئیت وزیران در سال های 66 و 75 مشخص شد که دارای 6000 هکتار اراضی اعم از مسکونی و کشاورزی است.

وی گفت:  قبل از شهرستان شدن آران‌وبیدگل خط مرزی بین بخش 4 کاشان( آران‌ و بیدگل ) و بخش مرکزی کاشان در سفیدشهر ترسیم شده بود و چون یک شهرستان واحد(کاشان) وجود داشت عملا مشکل خاصی برای مردم سفیدشهر وجود نداشته و در سال 75 که مقارن هست با شهرستان شدن آران‌وبیدگل، مصوبه هئیت وزیران مرز جغرافیایی منطقه سفیددشت به مرکزیت سفیدشهر را مشخص کرده که باید فرمانداران وقت، مرزهای دو شهرستان را براساس همین مصوبه مشخص می کردند.

نظری ابراز داشت: متاسفانه برخلاف قانون، خط مرزی بین دو بخش سابق،  کاشان را به عنوان مرز بین دو شهرستان انتخاب می کنند که این امر مغایر با مصوبه هئیت وزیران در سال 75 است.

رئیس‌شورای‌اسلامی‌سفیدشهر افزود: با این اتفاق 1000 هکتار از اراضی سفیدشهر در شهرستان‌ آران‌ و بیدگل و 5000 هکتار از این اراضی در شهرستان کاشان واقع شده که این امر باعث سردرگمی کشاورزان‌ سفیدشهری شده است. حتی مشاهده شده کشاورزان سفیدشهری جهت گرفتن خدمات و مجوزات لازم در اراضی کشاورزی خود مجبور بوده مسیر بین دو شهرستان را طی کنند و این قابل قبول ما نیست.

وی خاطرنشان کرد: مردم‌ سفیدشهر مخالف تمام حاشیه سازی های بیهوده هستند و تابع اجرای قانون هستند، اما مسئولین‌سفیدشهری به هیچ وجه دنبال بزرگ نمودن حریم و شهر گشایی نیستند و  هرگز از احقاق حق مردم #سفیدشهرکوتاه نمی آیند.


ارسال نظر


سوال تصادفی 14 + 14 =

آمار بازدید