حضور مهندس اسماعیل زاده شهردار ابوزیداباد به همراه اعضای شورای اسلامی این شهر در سفیدشهر و دیدار با مهندس محمدپور شهردار سفیدشهر - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر

آمار بازدید