جلسه اي پيرامون تعريض جاده محمد آباد به سفيد شهر - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر

 جلسه پيرامون تعريض جاده محمد آباد به سفيد شهر
با حضور مسئولين بخش مرکزي در محل شهرداري سفيد شهر جلسه اي پيرامون تعريض جاده محمد آبا د به سفيد شهر صورت پذيرفت
...
به گزارش روابط عمومي شهرداري روز شنبه مورخه 29/6/93 با حضور شهردار واعضاي شوراي اسلامي و رياست اداره راه و شهر سازي اران و بيدگل ، رياست اداره بنياد مسکن ، شوراي اسلامي ودهيار روستا ي بخش مرکزي و نماينده فرمانداري شهرستان آران و بيدگل در محل شهرداري برگزار گرديد. در ابتدا اقاي کريمي عضو شوراي اسلامي شهر ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس و عرض خوش آمد گويي به حاضرين در جلسه در مورد تعريض جاده  سفيد شهر به محمد آباد و خطراتي که در سالها اخير شهروندان اين منطقه را با مشکل روبرو نموده است بازگو نمودند .
در ادامه اين جلسه محسن حيدري شهردار سفيد شهر نيز در مورد اجراي طرح مورد نظر سخناني را مطرح نمودند از جمله تعامل و همکاري کليه اعضاء در انجام عمليات زير سازي و تسطيح مسير مورد نظر، که در صورت جذب اعتبار براي پروژه فوق عمليات اسفالت آن صورت پذيرد . همچنين جناب آقاي حقيقي عضو شوراي اسلامي محمد اباد در مورد نحوه اجراي عمليات تعريض و احداث بلوار سخناني را مطرح نمودند ايشان از جمله مسائلي که مطرح نمودند وضعيت مالکين و کشاورزان مجاور ت جاده مذ کور و حساسيت هاي آن را بازگو کرده که با تدابير بعمل مي آيد سعي گردد از حساسيت کاسته گردد .
در ادامه اين جلسه مسئولين ادارات فوق و ديگر اعضا برنامه هاي پيشنهادي خود را در راستاي اجراي طرح فوق مطرح نموده و راهکار هاي لازم را در اجراي هر چه بهتر اين پروژه بيان نمودند


نظرات


ارسال نظر


سوال تصادفی 10 + 15 =

آمار بازدید