بازدید دکتر ذاکری از ساختمان چارطاقی شهرزیرزمینی طسمیجان و مهرکده باستانی سفیدشهر - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر
بازدید دکتر ذاکری مدیرکل دفتر امور شهری وشوراها استان اصفهان ازساختمان چارطاقی شهرزیرزمینی طسمیجان و مهرکده باستانی سفیدشهر
بازدید دکتر ذاکری مدیرکل دفتر امور شهری وشوراها استان اصفهان از ساختمان چارطاقی شهرزیرزمینی طسمیجان و مهرکده باستانی سفیدشهر

ارسال نظر


سوال تصادفی 7 + 7 =

آمار بازدید