انتخاب آقاي حسين غلامي بعنوان رئيس کميسيون ايثارگران شوراي استان اصفهان - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر

پس از تشكيل جلسه كميسيون امور ايثارگران  شوراي استان اصفهان، جناب آقاي حسين غلامي ‌از اعضاء خواستند با توجه به اينكه 3 نفر در اين كميسيون عضويت داشتند وهم اكنون طبق مصوبه شوراي اسلامي استان اعضاء به 7 نفر افزايش يافته،‌هيأت رئيسه اين كميسيون مجددا انتخاب شود ولي تمامي اعضاء‌ رأي بر ابقاء‌هيأت رئيسه دادند و مجددا ايشان را به عنوان رئيس اين كميسيون انتخاب نمودند. در ادامه جلسه آقاي غلامي رئيس كميسيون درباره ارزش و اهميت اين كميسيون صحبت نمودند و ايثارگران را سرمايه هاي جامعه معرفي نمودندو در خصوص قوانيني كه براي ايثارگران تصويب و اجرا مي گردد نيز سخنان مبسوطي را بيان نمودند و بحث و گفتگو در مورد مشكلات عديده اي كه سرراه كليه ايثارگران مي باشد توسط اعضاء مطرح و خط مشي هاي اين كميسين براي رفع پاره اي ازمشكلات اين قشر تبيين و تصميماتي نيز اتخاذ گرديد.
اين جلسه که با حضور جناب سردار دافعيان، مشاور محترم استاندار در امور ايثارگران و جناب دکتر دهقاني تشکيل شده بود، پيرامون مسائل و مشکلات ايثارگران بحث و گفتگو شد.نظرات


ارسال نظر


سوال تصادفی 13 + 10 =

آمار بازدید