ابقاي هيأت رئيسه شوراي اسلا مي سفيد شهر - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر
اعضاي هيأ ت رئيسه شوراي اسلا مي شهر سفيد شهر بار ديگر در سمت خود ابقاء شدند . به گزارش روابط عمو مي شهرداري سفيد شهر اعضاي اين شورا در پايا ن جلسه فو ق العاده
شماره .188.مورخه 10 / 2 / 1391.روز يکشنبه خود از طريق رأي گيري با ورقه به ابقائ هيات رئيسه فعلي تا يکسال ديگر راي مثبت دادند . بر اساس راي گيري فوق اعضاي هيات رئيسه شوراي اسلامي سفيد شهر : جنا ب آ قاي حسين غلا مي به عنوان رئيس ، آقا ي احمد دانشوري به عنوان نا ئب رئيس ،آقاي حميد حمامي به عنوان خزانه دار ، آقاي محمد با قري و سرکا ر خانم گند مي به عنوان منشي انتخاب گرديد . گفتني است به استناد ماده 16 اصلا حيه قانون شوراها ، مصوبه سال 1386 دوره فعاليت هيأت رئيسه شوراها يکسال و از نهم ارديبهشت ماه اغاز مي شود .

نظرات


ارسال نظر


سوال تصادفی 7 + 7 =

آمار بازدید