بزرگان و علمای سفیدشهر - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر

آنگونه که از آثار و شواهد تاریخی و گفته های ساکنین شهر مشخص است ، سفیدشهر یک منطقه عالم خیز بوده است واین شهر از علمای زیادی برخوردار بوده است . ویک نکته ویژه مورد توجه است که اکثر این افراد در زمان صفویه و اوایل قاجار زندگی می کردند ودر این دوران نیز ، نابودی تعداد زیادی از شعرا و علماء ومعدوم شدن آثار آنها موجب شد تا بین مردم گمنام باقی بمانند.


بزرگان سفیدشهر :

1- آقای مرحوم (ره)

یکی از علماء بزرگ مرتبه شهر ، آقای مرحوم است . اکثر مردم این عالم را به نام مرحوم نه اسم اصلی وی می شناسند . در بررسی ها و تحقیقات ، به این نتیجه رسیده اند که نام این عالم ، ملامحمد بوده است . حتی بعضی می گویند به او ملا محمد محسن می گفته اند یعنی اسم پدری اش محسن بوده است . برخی نیز نام پدر وی را عابدین گفته اند . دلیل دوم که مهمتر و معتبرتر می باشد این است که مرحوم ملامحمد نصرآبادی (ره) یکی از علمای معاصر که 52 سال قبل فوت نموده است وطبق نقل ، مقبره ای را که بر مزار آقای مرحوم می باشد نیز خود بنا کرده است ، برای اهالی بیان نموده که نام این عالم ملامحمد می باشد . 

2- حاجی محمد نصرآبادی
3- ملاعابدین نصرآبادی
4- میرزا محمد نصیر نصرآبادی
5- ملا محمود نصرآبادی
6- ملا هدایت الله نصرآبادی
7- ملا (محمد ) حسین نصرآبادی
8- ملا محمد علی نصرآبادی
9- ملامحمد حسین ابن ملا: محمد علی نصرآبادی
10- ملا محمد کاظم نصرآبادی
11- ملامحمد تقی آخوند
12- ملا مهر علی نصرآبادی
13- ملا میرزا محمد نصرآبادی

14- ملا فضل علی نصرآبادی


این شاعر توانا که در زمان فتحعلی شاه قاجار زندگی می کرده است دیوان شعری بنام مجلس افروز دارد که یک مثنوی حماسی دینی در شرح احوالات حضرت محمد (ص) و در وزن بحر متقارب می باشد . این کتاب به کوشش آقای عاطفی به چاپ رسیده است.
مثنوی ملافضلعلی به گفته متخصصین در بحر متقارب مثمن محذوف یا مقصور است . موضوع کتاب زندگی پیغمبر (ص) و معرفی خانواده و اجداد وی و شرح غزوه های پیغمبر است . اشعار این شاعر در خصوص زندگی پیامبر نشان می دهد که وی علاوه بر طبع شعری ، عالمی آگاه نیز بوده است.


15- ملا (محمد ) مهدی نصرآبادی
16- ملاحسن نصرآبادی
17- عبدالحفیظ نصرآبادی
18- ملا محمد باقر نصرآبادی
19- ملا علی نصرآبادی
20- ملا محمد حسین نصرآبادی
21- ملا محمد جعفر نصرآبادی
22- آخوند ملا میرزا روضه خوان
23- ملا محمد رسول نصرآبادی
24- عبدالحسین نصرآبادی
25- محمد ابن مرحوم رمضانعلی
26- ملا احمد
27- مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مهدوی

آمار بازدید