پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر
لطفا زباله ها را ساعت 9 شب درب منزل قرار دهيد
اطلاعيه معامله زمين و خانه
ورثه محترم مرحوم حاج آقا تراب نصیری
یاسین رحیمی
سرکار خانم زهرا رحیمی
روز قدس
ورثه محترم مرحوم حاج رضا باقری
کشاورزان محترم مزرعه سلیم آباد علی آباد
جشنواره خربزه سفید

پیام های شهروندی

آمار بازدید