پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر
اطلاعيه معامله زمين و خانه
ورثه محترم مرحوم حاج آقا تراب نصیری
یاسین رحیمی
سرکار خانم زهرا رحیمی
ورثه محترم مرحوم حاج رضا باقری
کشاورزان محترم مزرعه سلیم آباد علی آباد
تخفیف عوارض
شب های سفیدشهر
دهه کرامت
حسین مقنی
وحید خاکباز

پیام های شهروندی

آمار بازدید